Veiligheidsrisico’s effectief 
melden en inzichtelijk.

KLANT
Waterschap Drents Overijsselse Delta

DIENSTEN
VeiligWerken App & Beheerplatform

WEBSITE
wdodelta.nl

 

De VeiligWerken app is een innovatieve veiligheids-app die in samenwerking met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is ontwikkeld. Deze app biedt niet alleen de mogelijkheid om incidenten te melden, maar ook om verschillende inspecties te registreren. Met behulp van deze handige applicatie worden veiligheidsproblemen effectief aangepakt en vastgelegd.   

Het gebruik van de VeiligWerken app zorgt voor een verhoogd bewustzijn van het belang van veilig werken op de werkvloer en stimuleert proactief handelen bij mogelijke risico’s.   

Gebruikers kunnen hun inspectieresultaten in de app opslaan en delen, wat helpt bij het bevorderen van transparantie en kennisdeling binnen de organisatie.

De VeilligWerken app is een essentiëel onderdeel voor een succesvol veiligheidsbeleid en draagt bij aan het creëren van een veilige werkomgeving voor alle betrokkenen.

 

PLAN
DESIGN FASE.

In de Design fase hebben we het huidige landschap geanalyseerd en samen met de betrokken medewerkers van WDODelta de processen in kaart gebracht. Op basis hiervan is de applicatie ontworpen en zijn noodzakelijke aanpassingen geïdentificeerd en toegevoegd.

Vanuit het portfolio van VolkerWessels was de bestaande oplossing voor WDODelta een mooi startpunt, waardoor een uitgebreide Sprint 0 niet nodig was. Er is vervolgens gestart met een inventarisatie van de behoeften en doelstellingen. Deze fase omvatte een kennismakingssessie, het verzamelen van vereisten en verwachtingen, en het bespreken van huidige problemen en gewenste oplossingen.

Vervolgens is het proces bij WDODelta geanalyseerd om inzicht te krijgen in de bestaande situatie en beperkingen. Welke systemen worden gebruikt en welke tekortkomingen en uitdagingen zijn er? Deze zijn vervolgens toegevoegd aan deliverables in het Sprint 0 format.

We hebben de wensen van WDODelta grotendeels mogelijk gemaakt door deze te integreren in de bestaande WAVE-oplossing. Ook ontstonden door het gebruik van de app nieuwe inzichten op het bestaande proces en waar nodig zijn er functionele toevoegingen gemaakt op de bestaande code.

De VeiligWerken app biedt een scala aan voordelen voor ARBO Specialisten en Melders, waardoor hun werk efficiënter en veiliger wordt. Voor ARBO Specialisten biedt de app een centrale plek voor het verzamelen en delen van veiligheidsinformatie, protocollen en procedures, wat het gemakkelijker maakt om actuele informatie beschikbaar te hebben en te verspreiden binnen het team. Melders kunnen eenvoudig en snel incidenten of gevaarlijke situaties rapporteren via de app, zonder complexe papierwerk of langdurige procedures. De app is aan de huisstijl van WDODelta aangepast en wordt automatisch aan de medewerkers aangeboden op de mobiele telefoons van het waterschap.

Gemeenschappelijke voordelen zijn:
  • Door een gemakkelijke en efficiënte manier van melden en volgen van incidenten, bevordert de app een cultuur van veiligheid en betrokkenheid op de werkvloer.
  • De app helpt organisaties te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid door een gestructureerde en gedocumenteerde aanpak van veiligheidsbeheer.

Kortom, de VeiligWerken app ondersteunt ARBO Specialisten en Melders in hun streven naar een veiligere werkomgeving door het verbeteren van communicatie, response en het beheer van veiligheidsgegevens.

BUILD
DEVELOPMENT FASE.

In de Development fase hebben we snel een omgeving opgezet met de aangepaste huisstijl van WDODelta. De oplossing werd gefaseerd uitgebreid, waarbij we gezamenlijk de configuratie uitvoerden, zodat verschillende stakeholders en eindgebruikers alvast ervaring konden opdoen in een pilot. 

De samenwerking met WDODelta verliep goed. We hebben prettig samengewerkt en regelmatig op locatie bij de klant de configuratie en inrichting uitgevoerd. Gedurende tweewekelijkse sprints hebben we toegewerkt naar de livegang, waarbij alle stakeholders nauw bij het project betrokken waren. 

Betsie Ekkelkamp — Adviseur bedrijfsvoering en ontwikkeling bij WDODelta

Deze samenwerking heeft geleid tot praktische verbeteringen en draagt bij aan gebruiksgemak van de app en de cultuur van openheid en voortdurende verbetering.

RUN
MANAGEMENT FASE.

Recognize en WDODelta werken samen om ervoor te zorgen dat de oplossing goed wordt onderhouden.

LET’S
CONNECT!

Benieuwd naar hoe we jullie organisatie efficiënt veilig kunnen laten werken? Bel of mail gerust. We komen graag langs om kennis te maken. En natuurlijk staan onze deuren op de zevende verdieping van de Javatoren in Almelo ook altijd voor je open.