VolkerWessels Infra

Één overzichtelijke app
voor het borgen van de kwaliteit

Uitdaging

Hoe kunnen we medewerkers op de bouwplaats digitaal ondersteunen? Met die vraag klopte de divisie Infra van Volkerwessels bij Recognize aan. Bij de divisie Infra zijn de kennis en kunde van alle infrastructuurbedrijven van de bouwonderneming gebundeld. De divisie realiseert grote infrastructurele projecten en vroeg aan Recognize te ondersteunen bij een digitaliseringsslag. Het doel: administratieve processen voor medewerkers vereenvoudigen en klanten sneller kunnen helpen.

Oplossing

Voor het bouwen van AssetCheck stelde Recognize een scrumteam beschikbaar. Om de week leverde het team een klein deel van de app en beheerinterface op. Dit werd steeds getest door een werkgroep. Ook namen diverse medewerkers deel aan pilots. En na zo’n 9 maanden was het zover: AssetCheck ging live. In de nieuwe app vinden medewerkers van de divisie Infra alle formulieren die nodig zijn om de kwaliteit tijdens projecten te borgen. Ingevulde formulieren worden automatisch verzonden naar de juiste locatie of personen. Een mooi resultaat! Op dit moment wordt AssetCheck binnen de divisie geïmplementeerd en doorontwikkeld. Zo kunnen medewerkers binnenkort ook formulieren over het onderhoud van assets via de app invullen. Bovendien zullen medewerkers in de toekomst inspecties via de app kunnen uitvoeren. Een mooi voorbeeld hoe slimme techniek de samenwerking en de workflow bevordert.

Used Tools AssetCheck

  • Sprint Boot
  • Kotlin
  • Angular

Strategie

De divisie Infra bestaat uit 6 werkmaatschappijen: KWS Infra, VolkerRail, Vialis, Infra Competence Centre, Volker Stevin Materieel en Van Hattum en Blankevoort. Elke werkmaatschappij heeft een eigen werkwijze en systemen. Om voor de gehele divisie de juiste digitaliseringsslag te maken, doorliepen we gezamenlijk de Sprint Zero. Tijdens de sprint bleek uit diverse interviews dat we de meeste impact konden maken op het gebied van kwaliteitsborging. Voor het borgen van de kwaliteit tijdens infraprojecten werden namelijk veel papieren formulieren en 5 verschillende apps gebruikt. Het idee was om één platform te realiseren voor het borgen van de kwaliteit en onderhoud: AssetCheck.

Mark Bruijnen - Manager Informatiemanagement

“Typerend voor Recognize? Open en transparant. Tijdens het project ontstond een vertrouwensband, we waren écht een team.”