CONSULTANCY

Heb je moeite met het invullen van vacatures door schaarste of heb je voor een bepaalde periode mensen nodig? Ben je benieuwd of er offshore mogelijkheden zijn om (snel) je engineeringscapaciteit te verhogen? Laat ons je dan helpen! Met onze 15 jaar ervaring in offshore activiteiten zijn we marktleider in het leveren van engineeringscapaciteit. We gaan graag met je in gesprek om de mogelijkheden voor jouw organisatie en vraagstuk te onderzoeken. We zien offshore hierbij nooit als een doel op zich, maar als een manier om je te ondersteunen bij het bereiken van ambities en doelen.

Engineering
On of offshore?

Bij alle diensten die we aanbieden, maken we onderscheid tussen onshore en offshore capaciteit. Met onshore bedoelen we medewerkers die bij jou op locatie komen of die vanuit onze vestigingen in Nederland werken. Daarnaast hebben we een flexibele schil collega’s in het buitenland die we inzetten bij grote opdrachten of projecten met een korte looptijd. Door deze flexibele schil kunnen we snel opschalen als dat nodig is.

Om offshore potentieel te bepalen, zijn er twee methoden die we toepassen: een Quick Scan en een Deep Dive. Bij beide methoden ligt de focus van de analyse op de pijlers Product/oplossing, Proces, Mensen en Systemen. We beginnen altijd met een startgesprek om een goed begrip te krijgen van jouw situatie en uitdagingen. Het verschil tussen de Quick Scan en de Deep Dive is de mate van analyse en de benodigde informatie.

 

Engineering
Quickscan

Een Quick Scan duurt (zoals de naam al doet vermoeden) maar 24 uur, verdeeld over twee tot vier weken. In die tijd identificeren we activiteiten die offshored, near shored of onshored uitgevoerd kunnen worden. Deze aanpak is pragmatisch: we gebruiken het om potentieel te identificeren en kwantificeren. Bij het uitvoeren van een Quick Scan doorlopen we de volgende stappen:

 • Kick-off

We identificeren uitdagingen, definiëren het toepassingsgebied en de betrokkenen.

 • Uitvoering

We houden interviewsessies met belanghebbenden en een paar mensen van de werkvloer die de dagelijkse activiteiten uitvoeren. Soms is het nodig om het interview op te volgen met een “vraag- en antwoordsessie”.

 • Rapport opstellen

We stellen een rapport op met alle resultaten van de Quick Scan en een bijbehorend advies.

 • Presentatie

We presenteren het resultaat en ons advies aan het managementteam.

 

Je kunt er voor kiezen om de Quick Scan uit te breiden met een impactanalyse. Hiervoor hebben we cyclustijden en een gedetailleerd organogram nodig. Het resultaat is een advies voor een toekomstige werkwijze met een gekwantificeerd aantal FTE. We hebben ongeveer 4 tot 16 uur nodig voor een impactanalyse, afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van de input.

 

De Quick Scan is de eerste stap van onze uitgebreide aanpak. Afhankelijk van jouw beslissing kunnen we volgende stappen definiëren. Hieronder zie je alle stappen van onze aanpak.

 

Stap 1 : Quick scan

 • Gesprekken met belanghebbenden om de huidige situatie, issues en (toekomstige) uitdagingen in kaart te brengen
 • De mogelijkheden van offshore capaciteit identificeren
 • Alle mogelijkheden prioriteren

Stap 2: Beslissing

Jij beslist of je de kansen uit de Quick Scan om wil zetten naar een concreet stappenplan. Oftewel: WAT wil je doen?

 

Stap 3: Roadmap definiëren

Een gedetailleerd plan over de verschillende opties uit de Quick Scan, uitgezet in de tijd. We bepalen samen WANNEER bepaalde acties worden uitgevoerd.

Stap 4: Transitieplan opstellen

We leggen vast HOE we de acties uitvoeren en wat hiervoor benodigd is.

Stap 5: Uitvoering

We voeren alle acties uit zoals afgesproken om bij te dragen aan jouw doelen en om het maximale uit jouw offshore potentieel te halen.

ENGINEERING
Deep Dive

De Deep Dive gebruiken we voor procesoptimalisatie of procesherontwerp. Het is een gedetailleerde aanpak waarmee we huidige processen in kaart brengen, toekomstige processen ontwerpen en verspilling in de (totale) waardeketen elimineren. Eén van de onderdelen van procesherontwerp is de integratie van het offshoremodel: offshore, nearshore en onshore engineeringsactiviteiten.

Een Deep Dive duurt ongeveer 100 uur, verdeeld over drie tot zes weken. Bij het uitvoeren van een Deep Dive doorlopen we de volgende stappen:

 • Kick-off

We identificeren uitdagingen, definiëren het toepassingsgebied en de betrokkenen.

 • Uitvoering

We kijken mee op de werkvloer om de waardestroom te volgen en de volgende zaken in kaart te brengen: het huidige proces, de verantwoordelijke medewerker, cyclustijden, doorlooptijden, volume en herbewerkingspercentage en het gebruik van systemen/applicaties.

 • Voorbereiding toekomstig proces en rapport

We voeren een GAP-analyse uit en we stellen een implementatiestrategie op. Dit leggen we vast in een rapport.

 • Presentatie

We presenteren het resultaat en ons implementatieplan aan het managementteam.

Eén van de resultaten van de Deep Dive is een roadmap voor de implementatiestrategie. Als onderdeel hiervan stellen we een Roadmap- en Transitieplan op om het beoogde Offshore potentieel te behalen.

 

Jouw rol in het proces

Om een Quick Scan of Deep Dive goed uit te voeren, hebben we jouw volledige medewerking nodig. Naast de beschikbaarheid van mensen is het belangrijk dat we de juiste informatie krijgen. Bijvoorbeeld een organogram of een overzicht van al jullie processen en systemen.

We stemmen graag samen met jou het juiste moment af om te beginnen met een Quick Scan of Deep Dive. Onze ervaring leert dat je dit soort trajecten het best direct van begin tot eind kunt inplannen om geen momentum te verliezen.

LET'S
CONNECT!

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Of kun jij iets voor ons betekenen? Dan horen we graag van je! Bel of mail gerust. We komen graag langs om kennis te maken. En natuurlijk staan onze deuren op de zevende verdieping van de Javatoren in Almelo ook altijd voor je open.