Wij zijn verheugd dat we kunnen mededelen dat we een nieuwe overeenkomst hebben gesloten met een van onze partners in India; CYIENT. Deze overeenkomst volgt op een uitgebreide aanbestedingsperiode van vijf maanden en markeert een significante verschuiving van het werken op uurbasis naar het werken op vaste prijzen voor specifieke werkzaamheden en volumes.

Recognize juni 2024

De overeenkomst, die tot stand is gekomen na een zorgvuldige selectieprocedure met drie deelnemende partijen, biedt verschillende strategische voordelen. KPN en VolkerWessels Telecom Services hebben een meerjarige overeenkomst gesloten voor het in stand houden van het kopernetwerk. Dit behelst het landelijk opheffen van storingen, het verhelpen van schades, het verzorgen van reconstructies en het uitbreiden of aanpassen van het netwerk.

Op dit moment zijn er nog zo’n 2 miljoen aansluitingen waarover klanten gebruik maken van de diensten. Voor de engineeringsactiviteiten geldt dat  Recognize en Cyient de perfecte partners zijn voor VolkerWessels Telecom Services. De vereiste competenties zijn aanwezig en stellen ons in staat de afgesproken targets te kunnen behalen.

Bovendien zorgt de implementatie van een nieuw ERP-systeem binnen VolkerWessels Telecom Services, Recognize en Cyient ervoor dat deze nieuwe werkstructuur naadloos kan worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Hand in hand geven we invulling aan het doel wat is vastgesteld en waaraan we graag bijdragen: het zijn van een Excellente Service Organisatie, waarin de belangen van de eindklant centraal staan.

VOORDELEN VAN DE NIEUWE OVEREENKOMST

  • Continue kwaliteitsverbetering:  transparantie in de tijdsbesteding en de kwaliteit van de werkzaamheden. De beweging van quality control naar quality assurance naar quality management samen faciliteren. Dit betekent dat we niet alleen controleren of het werk aan de normen voldoet (quality control), maar ook processen opzetten om consistent aan deze normen te voldoen (quality assurance) en vervolgens een systematische benadering hanteren om onze kwaliteit voortdurend te verbeteren en te beheren (quality management).
  • Efficiëntere administratie: Minder administratieve lasten dankzij het vaste prijsmodel.
  • Flexibiliteit: CYIENT kan autonoom werk verdelen en opschalen of afschalen afhankelijk van de omstandigheden.

We zijn verheugd over deze nieuwe overeenkomst en de afgesproken aangepaste werkwijze in de toegevoegde waardeketen. Deze verandering zal ons in staat stellen om onze klanten nog beter van dienst te zijn en de kwaliteit van onze diensten verder te verbeteren.

ONTDEK MEER

Digitalisering
Ontdek wat de Digital Maturity Scan inhoudt en hoe Recognize kan bijdragen aan het versterken van jouw digitale volwassenheid.
Recognize
juni 2024
Digitalisering
Organisaties digitaliseren. Dat is één van de diensten van Recognize. Is jouw organisatie klaar voor Digitale Transformatie?
Recognize
juni 2024
Digitalisering
Wat kan ervoor zorgen dat gebruikers beseffen dat ontwikkelde software hen daadwerkelijk ondersteunt?
Recognize
juni 2024