Voor veel mensen is software een vaag begrip. Wij kunnen je vertellen: het is heel concreet. Kort door de bocht zijn het de programma’s achter een website, app of ander digitaal platform. Recognize ontwerpt en bouwt dergelijke software. Dit noemen we software design & development.

Het ontwerpen en bouwen van software gebeurt in drie fases: plan, build en run. De totale doorlooptijd is minimaal drie en maximaal twaalf maanden. Gedurende de eerste fase; plan, onderzoeken we tijdens een sprint 0 welke software exact bij kan dragen aan de business. Dit doen we door bedrijfsprocessen in kaart te brengen, onder meer door middel van interviews.

Het eindresultaat na de eerste fase is een adviesrapport met:

  • Een storyboard met alle onderdelen van de geadviseerde digitale oplossing
  • Bouwtekeningen, zogenaamde wireframes, van de digitale oplossing die we adviseren
  • Tekeningen van het design van de geadviseerde digitale oplossing
  • Een offerte inclusief overzichtelijke urenplanning

Is de eerste fase doorlopen? En is het duidelijk welke IT-oplossing kan bijdragen aan de business? Dan volgen de fases build en run. Dit betekent dat in sprints van twee weken steeds een deel van de IT-oplossing wordt gebouwd. Het eindresultaat is voor elke klant anders.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Digitale platformen waarop vraag en aanbod bij elkaar komen
  • Digitale omgevingen waar klanten hun data veilig kunnen opslaan
  • Configuratoren waarmee eindklanten zelf kunnen ontwerpen en orders direct in productie genomen kunnen worden
  • Maatwerk webshops

HEB JE EEN
UITDAGING VOOR ONS?