START MET
DIGITAAL INNOVEREN

Een goede voorbereiding is het halve werk. Zeker bij softwareontwikkeling is dit van groot belang. Het uitvoeren van een Sprint 0 zorgt ervoor dat de ontwikkeling, die mogelijk volgt, zonder grote verrassingen beheersbaar kan worden gerealiseerd.

Agile werken heeft vele voordelen die Recognize succesvol toepast. De flexibiliteit die het twee wekelijkse ritme biedt tijdens de ontwikkelsprints stelt ons in staat om bij te sturen gedurende het traject. Voordat we daadwerkelijk gaan sprinten, vinden wij het ook belangrijk om samen met onze opdrachtgevers in kaart te brengen waarom we iets nastreven, hoe we dit gaan doen en waar we naartoe werken.

Dit komt de kwaliteit en snelheid tijdens de ontwikkelsprints ten goede, terwijl onnodige omwegen of verkeerde afslagen worden geminimaliseerd. Ook is het van belang dat de verwachtingen met betrekking tot het einddoel voor alle betrokkenen helder en consistent zijn.

Sprint 0
De deliverables van Sprint 0
Product Vision Board

Het product vision board beschrijft de productvisie en strategie. Hier komen de doelgroep, behoeften, het product en de doelstellingen aan bod.

Storymap

De storymap is een grafische weergave van de productbacklog. De storymap geeft een overzicht van de onderdelen en requirements.

Architectuur

De architectuur geeft een overzicht van de applicatie onderdelen en gekoppelde systemen.

Prototype

Het prototype geeft een impressie hoe de oplossing er uit gaat zien. Het prototype bevat de belangrijkste schermen van de applicatie.

Sprint 0
Waarom een Sprint 0?

Het Sprint 0 traject zorgt ervoor dat de businesscase gedegen kan worden gekwalificeerd ten opzichte van de benodigde investering. De Sprint 0 sessies zijn gericht op het tot stand komen van de vier deliverables. De functionaliteit wordt op het juiste niveau uitgewerkt en zal per item worden ingeschat. Er wordt een systeemarchitectuur ontworpen en getoetst aan het bestaande- en toekomstige IT landschap. Al deze uitwerkingen worden visueel en “tastbaar” door het prototype die wordt opgeleverd. Het prototype is in de vorm van een clickable design of een werkende basis-applicatie.

Het komt geregeld voor dat bepaalde onderdelen eerder zijn ontwikkeld of beschikbaar zijn in de markt. Indien het opportuun lijkt om dit aandacht te geven zodat het ontwikkelscenario gunstiger zal uitpakken, dan wordt hiervoor een make- or buy analyse voor uitgevoerd. Dit wordt uitgevoerd voorafgaand aan het uitwerken van de architectuur en het prototype. Soms is het kopen gunstiger, sneller of goedkoper dan zelf maken. Daarnaast zijn wij geen voorstanders om het wiel opnieuw uit te vinden. We passen gelieve proven technology of concepten toe óf maken het beter.

Sprint 0
Hoe verloopt de sprint 0 methodiek?
Tijd

Doorgaans zijn voor de uitvoering van Sprint 0 vier tot zes dagdelen benodigd, waarin het team van Recognize op een faciliterende en interviewende wijze de benodigde wensen, informatie en kaders boven water haalt en deze vervolgens na deze sessies uitwerkt en oplevert. 

Kennis

Per sessie zijn er verschillende deskundigen vanuit de opdrachtgever nodig. De eerste sessie zal in het teken staan om tot het Product Vision Board te komen en tijdens deze sessie is een bredere samenstelling van betrokkenen nodig. In de Architectuur sessie, waarbij de nadruk ligt op techniek, IT-landschap en datastromen zijn weer andere deskundigen gewenst.

Resultaat

De Sprint 0 sessies zijn gericht op het tot stand komen van de vier deliverables en vinden plaats door middel van sessies op locaties en/of video calls. De samenstelling van het benodigde team per Sprint 0 sessie wordt vooraf de sessie afgestemd zodat het goed te plannen valt voor alle partijen.

Let's
Connect!

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Of kun jij iets voor ons betekenen? Dan horen we graag van je! Bel of mail gerust. We komen graag langs om kennis te maken. En natuurlijk staan onze deuren op de zevende verdieping van de Javatoren in Almelo ook altijd voor je open.