Sprint 0 Methodiek

Een goede voorbereiding is het halve werk. Zeker bij softwareontwikkeling is dit van groot belang. Het uitvoeren van een Sprint 0 zorgt ervoor dat de ontwikkeling, die mogelijk volgt, zonder grote verassingen beheersbaar kan worden gerealiseerd.

Agile werken heeft vele voordelen die Recognize succesvol toepast. De flexibiliteit die het twee wekelijkse ritme biedt tijdens de ontwikkelsprints stelt ons in staat om indien gewenst, bij te sturen gedurende het traject. Voordat we daadwerkelijk gaan sprinten, vinden wij het ook belangrijk om samen met onze opdrachtgevers in kaart te brengen waarom we iets nastreven, hoe we dit gaan doen en waar we naartoe werken. Dit komt de kwaliteit en snelheid tijdens de ontwikkelsprints ten goede, terwijl onnodige omwegen of verkeerde afslagen worden geminimaliseerd. Het is van groot belang dat de verwachtingen met betrekking tot het einddoel voor alle stakeholders inclusief eindbeslissers helder en consistent zijn.  

"We passen gelieve proven technology of concepten toe of maken het beter"

Het Sprint 0 traject zorgt ervoor dat de businesscase gedegen kan worden gekwalificeerd ten opzichte van de benodigde investering. De functionaliteit wordt op het juiste niveau uitgewerkt en zal per item worden ingeschat. Er wordt tevens een systeemarchitectuur ontworpen en getoetst aan het bestaande- en toekomstige IT landschap. Al deze uitwerkingen worden visueel en “tastbaar” door het prototype die wordt opgeleverd. Het prototype is in de vorm van een clickable design of een werkende basis-applicatie.

Het komt geregeld voor dat bepaalde onderdelen eerder zijn ontwikkeld of beschikbaar zijn in de markt. Indien het opportuun lijkt om dit additionele aandacht te geven zodat het ontwikkelscenario gunstiger zal uitpakken, dan wordt hiervoor een make- or buy analyse voor uitgevoerd. Dit wordt uitgevoerd voorafgaand aan het uitwerken van de architectuur en het prototype. Soms is het kopen gunstiger, sneller of goedkoper dan zelf maken. Daarnaast zijn wij geen voorstanders om het wiel opnieuw uit te vinden. We passen gelieve proven technology of concepten toe of maken het beter.

Hoe verloopt
de sprint 0 methodiek?
Tijd

Doorgaans zijn voor de uitvoering van Sprint 0 vier tot zes dagdelen benodigd, waarin het team van Recognize op een faciliterende en interviewende wijze de benodigde wensen, informatie en kaders boven water haalt en deze vervolgens na deze sessies uitwerkt en oplevert. 

Kennis

Per sessie zijn er verschillende stakeholders en deskundigen vanuit de opdrachtgever vereist. De eerste sessie zal in het teken staan om tot het Product Vision Board te komen en tijdens deze sessie is een bredere samenstelling van stakeholders gewenst dan bijvoorbeeld in de Architectuur sessie, waarbij de nadruk ligt op de techniek, IT-landschap en de datastromen. 

Resultaat

De Sprint 0 sessies zijn gericht op het tot stand komen van de vier deliverables en vinden plaats middels sessies op locatie en/of via video calls. De samenstelling van het benodigde team per Sprint 0 sessie wordt voorafgaand aan het Sprint 0 traject grondig afgestemd zodat het goed te plannen valt voor alle partijen. 

Let's
Connect!

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Of kun jij iets voor ons betekenen? Dan horen we graag van je! Bel of mail gerust. We komen graag langs om kennis te maken. En natuurlijk staan onze deuren op de zevende verdieping van de Javatoren in Almelo ook altijd voor je open.