Recognize is dé verbinder van business en IT. Jouw vraag is ons uitgangspunt. Op basis daarvan realiseren we samen met jou in een Agile-team de beste digitale oplossing. Met andere woorden: het einddoel. Dit doel bereiken we door een vast werkproces. Dat bestaat uit drie fases: plan, build en run.

01

PLAN

Voor het realiseren van de beste digitale oplossing, moet allereerst de vraag duidelijk zijn. Dit klinkt wellicht als een open deur, maar niets is minder waar. De vraag is voor ons hét uitgangspunt en de basis voor het hele traject dat we samen ingaan. Daarom doorgronden we de vraag in de fase plan. We brengen door middel van een sprint 0 jouw wensen en eisen gestructureerd in kaart. Jouw doelstellingen en doelgroepen staan hierbij centraal. Bovendien maken we uitvoerig kennis met jouw organisatie, onder meer door middel van interviews. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een vertrouwensband schept. Die band is een must voor hetgeen dat we gaan ontwikkelen.

De uitkomst van de sprint 0 is een adviesrapport met:

  • Een storyboard met alle onderdelen van de geadviseerde digitale oplossing
  • Bouwtekeningen, zogenaamde wireframes, van de digitale oplossing die we adviseren
  • Tekeningen van het design van de geadviseerde digitale oplossing
02

BUILD

Is de vraag helemaal helder? Mooi! Dan gaan we de fase build in. Oftewel: de ontwikkelfase. Gedurende dit proces vinden we jouw betrokkenheid belangrijk. Want we bouwen niet voor onze klanten, maar mét onze klanten. In één of meerdere Agile-teams ontwikkelen we in sprints van twee weken de beste digitale oplossing.

Je ontvangt regelmatig een update, zodat je betrokken blijft en kunt checken of we op de goede weg zitten. Als het nodig is, sturen we bij.

Een team bestaat uit:

  • Product owner
  • Software architect
  • Lead developer / scrum master
  • Developers
  • Engineers
  • UX / UI Designers
  • Testers
03

RUN

Na de ontwikkelfase breekt hét moment aan: de digitale oplossing wordt opgeleverd. Of we daarna achterover gaan leunen? Zeker niet! In de fase run onderhouden we de ontwikkelde oplossing proactief. Bovendien staat onze supportafdeling voor je klaar als je ergens tegenaan loopt. Je krijgt hiervoor toegang tot een supportportal. Daarin kun je vragen en problemen eenvoudig doorgeven. Zodra een melding binnenkomt, proberen collega’s van de supportafdeling het direct op te lossen. Als dit niet lukt, wordt het ontwikkelteam ingeschakeld.

Wil je dat wij alles voor je in de gaten houden? Sluit dan een zogenaamde beheerovereenkomst af. Wij hosten en monitoren dan de digitale oplossing en grijpen in bij incidenten.