KPN

Een schoon en
toekomstgericht glasvezelnetwerk

Uitdaging

Standaardiseren, optimaliseren en automatiseren. Die wensen had KPN voor het glasvezelnetwerk van de zakelijke markt. De doelen: zakelijke klanten sneller kunnen aansluiten op glasvezel, problemen tijdens de uitvoering van ondergrondse infrastructurele werkzaamheden voorkomen en kosten besparen. Bovendien moet KPN het glasvezelnetwerk standaardiseren om te voldoen aan de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON). Deze wet schrijft voor dat alle netbeheerders de gegevens van hun netwerken vóór 2027 digitaal en centraal moeten opslaan in geografisch informatiesystemen (GIS).

Strategie & oplossing

Om de wensen van KPN te realiseren, sloegen VolkerWessels Telecom en Recognize de handen ineen. Met een team van experts werd allereerst het glasvezelnetwerk geconverteerd. Dit betekent dat we de fysieke tekeningen van het glasvezelnetwerk in kaart brachten, opschoonden en digitaliseerden. In GIS werden de digitale data, waaronder 63.000 lassen, gekoppeld aan coördinaten. Door deze digitaliseringslag kan KPN nieuwe glasvezelnetwerken sneller ontwerpen en plannen en maken monteurs buiten minder fouten. Bovendien worden veel kosten bespaart, onder meer omdat er minder servers nodig zijn voor het opslaan van data.

Used tools Engineering

  • G-designer
  • Geostruct
  • NIM T870
  • NIM P707
  • Cocon
  • Workflow
  • Tekenning Control Tool
Frans van Surksum - Director Engineering Offshore

“We verglazen Nederland met een schoon en toekomstgericht glasvezelnetwerk. We zijn er trots op dat we daar aan mee kunnen werken!”