Voordat we in het Product Vision Board gaan duiken, laten we eerst wat context geven. Een productvisie geeft aan welke positieve verandering jouw project in de wereld gaat maken, wie daarvan gaan profiteren, en wat jouw organisatie eraan heeft. Een productvisie gebruik je om in een vroeg stadium alle neuzen dezelfde kant op te krijgen met betrekking tot een product of project. Dit vergroot de kans op een succesvol project.

Recognize december 2022

Met de sprint 0 wordt ervoor gezorgd dat een product/businesscase gedegen kan worden gekwalificeerd ten opzichte van de benodigde investering. Dit doen we op basis van 4 deliverables. De eerste deliverable is het Product vision board. Een erg belangrijk onderdeel want hier wordt er in hoofdlijnen uitgewerkt wat de beweegredenen zijn om dit product te ontwikkelen. Binnen het product vision board worden de volgende vijf punten gezamenlijk behandeld/doorgenomen met de klant, namelijk de Visie, Doelgroep, Behoeften, Product en Waarde. 

Visie 

Is er al een visie voor het te maken product gevormd? Staat deze goed? Welk perspectief heeft het beoogde product op lange termijn? Hier wordt een samenvatting geformuleerd die we vervolgens doorspreken met de klant en waar nodig steeds scherper maken. Dit is erg belangrijk omdat je dan weet waar je naartoe werkt en waarnaar terug kan worden gerefereerd.

Doelgroep 

Binnen de doelgroep kijken we ook naar het marktsegment. Is het wereldwijd, lokaal? Voor wie is het product bedoeld? Denk bijvoorbeeld aan (eind)gebruikers, klanten, afnemers etc.

Behoeften 

Welke behoeften vervult het product? Wat lost het op? Maakt het iets duidelijk? Is het iets ondersteunend? Help je mensen ergens mee? Er zijn talloze behoeften die een enkel product kan vervullen. Het is belangrijk deze goed in kaart te brengen, want hier kun je het verschil mee maken. Soms zijn er verborgen behoeften die we naar boven halen die de beoogde meerwaarde van het product ten goede komt. 

Product 

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het product? Heeft het een Unique Selling point? Hier zullen we nog dieper op in gaan om het product goed neer te zetten 

Waarde 

Uiteindelijk zal er een bepaalde waarde naar boven moeten komen die binnen dit board het product goed kwalificeert. Hoe zal dit product het bedrijf verbeteren/helpen? Zal dit op basis van kwaliteit of kwantiteit zijn? Bijvoorbeeld om een proces te stroomlijnen wat medewerkers helpt hun werk te verlichten, of om het te verkopen en het omzet verhogend zal zijn? Wellicht dat het een nog grotere waarde kan brengen, dat het de core business van het bedrijf bevat?

Conclusie 

Het Product vision board is zoals aangegeven een belangrijk middel om de uitgewerkte visie en bijbehorende strategie vast te leggen. De beoogde oplossing die wordt uitgewerkt zal altijd worden ontwikkeld op basis van deze bepaalde strategie. Je zou deze ook altijd mee kunnen nemen gedurende de sprint 0 en het project, zodat je het doel niet uit het oog verliest. Je kan het ook gebruiken bij eventuele toe te voegen functionaliteiten, of deze wel overeenkomen met de neergezette strategie. Zonder goede visie zal datgene wat wordt beoogd mogelijk via een suboptimale weg al dan niet worden bereikt.

Deze insight is de eerste blog uit de reeks van de vier insights over de deliverables in onze Sprint 0 Methodiek. Bij de volgende insights zullen we verder ingaan op de andere deliverables binnen de sprint 0. Hou de insights pagina in de gaten! 

ONTDEK MEER

Recognize
december 2022
Design
Recognize biedt haar klanten een UX Menukaart aan, met modules gefocust op de gebruikerservaring van digitale oplossingen.
Recognize
december 2022
Design
Welke UX trends zorgen voor een intuïtieve app en hoe kunnen deze trends bijdragen aan de algehele UX van een app?
Recognize
december 2022