Deze insight is de 2de blog uit de reeks van de vier insights over de deliverables in onze Sprint 0 Methodiek. Wat is dan een storymap? De storymap is een grafische weergave van de productbacklog. Het is een stapsgewijze analyse van de interactie van een gebruiker met een bepaald product.

Recognize februari 2023

In onze agile proces ondersteund story mapping om te bepalen waar er potentieel is om functies te ontwikkelen en te verbeteren voor de beste customer experience. De storymap geeft een overzicht van de onderdelen en requirements. Het gaat om doordachte beslissingen, een behoorlijke hoeveelheid onderzoek en een grote hoeveelheid empathie om een product te maken dat de beste gebruikerservaring oplevert.

Waarom user story mapping? 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Het gedegen in kaart brengen van alle non-functional & functional requirements, businessvalue en bijhorende businessvalue is van cruciaal belang. Tijdens de sprint 0 methodiek werken we daarom gezamenlijk een storymap uit.  

De storymap is een belangrijke deliverable vanuit de sprint 0 methodiek. Het staat centraal en is een middel om samen met de stakeholders te bepalen wat de meest waardevolle invulling van de oplossing moet zijn. Ook is het de deliverable die de brug vormt tussen de business en het uiteindelijke development team. 

De storymap is namelijk het uitgangspunt voor het development team om in te schatten hoeveel tijd er benodigd is om een userstory te ontwikkelen, testen en te implementeren. 

Hoe gebruik je story mapping?

Middels interviewende technieken en gesprekken met verschillende stakeholders en (eind)gebruikers worden de requirements en gewenste functionaliteiten uitgevraagd.  

Vanuit de expertise en ervaring van de Product Owner wordt de klant meegenomen in het proces met als doel om zoveel mogelijk waarde naar boven te halen en toe te voegen. 

 Er ontstaat een groot virtueel canvas met allemaal stukken functionaliteit en requirements die we opnieuw formuleren tot ‘userstories’. Deze userstories formuleren we volgens het toepassen van bepaalde richtlijnen zodat altijd de volgende aspecten duidelijk zijn:

  • Welke persona doet een actie (Ik als <rol>, bijv. salarisadministratie) 
  • Beschrijven actie/functionaliteit (wil alle medewerkers zien in een overzicht) 
  • Gewenste resultaat/gevolg (zodat ik snel en efficiënt kan zien welke personen er werkzaam zijn binnen onze organisatie) 

Het voordeel van bovenstaande uniforme formulering is dat zowel alle stakeholders aan de kant van de klant, product Owner maar óók de ontwikkelaars begrijpen wat de gewenste functionaliteit is.  

De juiste appfunctionaliteiten kiezen

Het resultaat is een logische en volgordelijke sortering van de kaarten van de userstories op het canvas zodat er een goed beeld ontstaat welke functionaliteit de oplossing zou moeten hebben. Alle betrokken stakeholders hebben online real-time inzicht in het project. 

Stakeholders bepalen samen welke functionaliteiten de hoogste prioriteit hebben en in de eerste versie (MVP) van het product dienen te komen en welke mogelijk later toegevoegd kunnen worden in toekomstige versies. 

Door deze methodiek toe te passen onstaat er een ingeschatte storymap die als fundamentele onderbouwing van het benodigde budget en de businesscase kan worden gebruikt. 

Zorg voor eenheid in het team 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Zeker bij softwareontwikkeling is dit van groot belang. Het uitvoeren van een Sprint 0 zorgt ervoor dat de ontwikkeling, die mogelijk volgt, zonder grote verassingen beheersbaar kan worden gerealiseerd.  

Agile werken heeft vele voordelen die Recognize succesvol toepast. De flexibiliteit die het twee wekelijkse ritme biedt tijdens de ontwikkelsprints stelt ons in staat om indien gewenst, bij te sturen gedurende het traject. Voordat we daadwerkelijk gaan sprinten, vinden wij het belangrijk om samen met onze opdrachtgevers in kaart te brengen waarom we iets nastreven, hoe we dit gaan doen en waar we naartoe werken. Dit komt de kwaliteit en snelheid tijdens de ontwikkelsprints ten goede, terwijl onnodige omwegen of verkeerde afslagen worden geminimaliseerd. 

Het is van groot belang dat de verwachtingen met betrekking tot het einddoel voor alle stakeholders inclusief eindbeslissers helder en consistent zijn. 

Deze insight is de 2de blog uit de reeks van de vier insights over de deliverables in onze Sprint 0 Methodiek. Bij de volgende insights zullen we verder ingaan op de andere deliverables binnen de sprint 0. Hou de insights pagina in de gaten! 

ONTDEK MEER

Sprint 0
Een gedeelde visie maakt een succesvol eindproduct. Hoe wij een productvisie bepalen met een Product Vision Board.
Recognize
februari 2023
Design
Recognize biedt haar klanten een UX Menukaart aan, met modules gefocust op de gebruikerservaring van digitale oplossingen.
Recognize
februari 2023
Design
Welke UX trends zorgen voor een intuïtieve app en hoe kunnen deze trends bijdragen aan de algehele UX van een app?
Recognize
februari 2023