Het onderwerp van het laatste blog uit een reeks van vier insights over de deliverables uit onze Sprint 0 Methodiek is Prototype. Binnen prototyping leveren we een prototype op, dat een impressie geeft van hoe de digitale oplossing er uit gaat zien omdat het visueel ontwerp erin verwerkt zit. Deze insight is de 4de blog in een reeks van vier insights die uiteenzetten hoe de sprint 0 methodiek die Recognize hanteert, werkt. 

Recognize april 2023

Het visueel ontwerp bevat in deze fase de belangrijkste schermen ofwel “key visuals” van de te bouwen applicatie. De functionaliteiten die opgenomen zijn in de storymap zitten hierin verwerkt en geeft een impressie van de gekozen stijl en flow. Erg belangrijk dus dat deze deliverable goed aansluit bij de wensen en ideeën van de klant.

Visuele Deliverable

Van de deliverables die opgeleverd worden tijdens de Sprint 0 fase, is het prototype het meest visuele onderdeel waar uitstraling en gebruiksvriendelijkheid bij elkaar komen. Het is de praatplaat naar de klant toe, omdat het de product visie visueel maakt, maar het is ook een belangrijk onderdeel dat we inzetten bij het development team om in te schatten hoeveel tijd er benodigd is om de user stories te ontwikkelen.

Stap 1: Inventariseren

Voordat we een prototype kunnen opleveren, gaan er een aantal stappen in het ontwerpproces aan vooraf, te beginnen bij de inventarisering. Tijdens deze stap overlegt de ontwerper samen met de klant, Product Owner en Head of User Experience o.a.:

  • Wie de doelgroep is en welke kenmerken die heeft;
  •  Wat het doel is van de applicatie;
  • Welke functionaliteiten het belangrijkste zijn;
  • Wat de uitstraling van de applicatie moet worden.

De product vision board en de storymap worden ook doorlopen, om een compleet beeld te krijgen van de beoogde digitale oplossing. Eventuele uitkomsten uit gebruikers- en/of dataonderzoek worden ook besproken.

Stap 2: Wireframes

Wanneer alles duidelijk is voor de ontwerper, gaat deze vaak eerst aan de slag met het maken van wireframes. Een wireframe is als het ware een bouwtekening van de applicatie, die niet focust op het visuele aspect, maar op de structuur en de gebruiker interactie. Met andere woorden: staan alle onderdelen op een voor de eindgebruiker logische plek en is de flow door de applicatie heen duidelijk?

De resultaten worden met de klant doorlopen en eventueel al aan de beoogde eindgebruiker getoond voor feedback in een vroegtijdig stadium. Zijn de wireframes akkoord? Dan gaan we door met het visueel ontwerp.

Stap 3: Visueel Ontwerp

In de fase van het visueel ontwerp worden de wireframes als uitgangspunt gebruikt en de belangrijkste schermen uitgewerkt in een volwaardig ontwerp. De focus ligt nu vooral op het ontwerp van alle elementen in het scherm, illustraties, iconen en typografie. De applicatie krijgt nu een duidelijke uitstraling en eigen identiteit.

Ook wordt er nagedacht over de inzet van animaties en transities wanneer de gebruiker een flow doorloopt. De schermen worden klikbaar gemaakt waardoor de applicatie tot leven komt en een goede impressie geeft van hoe het eindproduct straks zal werken. Vanaf nu noemen we ontwerp een prototype.

Wederom worden de resultaten gepresenteerd aan de klant en alle schermen doorlopen. Eventuele feedback wordt verwerkt en het prototype kan opgeleverd worden.

Stap 4: Oplevering

Aan het einde van de Sprint 0 wordt het prototype, samen met de overige deliverables opgeleverd middels een eindpresentatie. Het prototype wordt dan beschikbaar gemaakt via een URL, zodat de klant zelf door de schermen heen kan klikken, deze intern gemakkelijk kan delen en eventueel kan tonen aan de beoogde eindgebruikers.

Deze insight is de laatste blog uit de reeks van vier insights over de deliverables in onze Sprint 0 methodiek. Als organisatie hopen wij dat deze 4 Insights hebben geholpen om de verschillende aspecten van productontwikkeling op een heldere manier uit te leggen en te verduidelijken. Door de uitleg en voorbeelden in de Insights hopen wij op een beter begrip van de verschillende fasen en onderdelen van onze Sprint 0 methodiek.

Ons doel als organisatie is om de kwaliteit van applicaties te verbeteren en te zorgen voor een meer gestroomlijnd productontwikkelingsproces. Heb je de andere Insights gemist? Bekijk hieronder de vorige Insights met nuttige inzichten over elk deliverable.

ONTDEK MEER

Sprint 0
Een gedeelde visie maakt een succesvol eindproduct. Hoe wij een productvisie bepalen met een Product Vision Board.
Recognize
april 2023
Sprint 0
Hoe we middels storymapping samen met de opdrachtgever grip houden op alle functionaliteiten en de prioriteit bepalen.
Recognize
april 2023
Sprint 0
Hoe zet je een goede cloud architectuur op die bij jouw organisatie past en veel voordelen heeft?
Recognize
april 2023