Binnen jouw organisatie is eindelijk besloten om voor jullie product een configurator te ontwikkelen. Maar waar begin je dan? Met de sprint 0 werkwijze van Recognize komen alle fundamentele aspecten aan bod en werken we een aantal deliverables uit zodat er vanuit een goede basis met het project begonnen kan worden. In deze insights blog nemen we je graag mee om te beschrijven hoe we de sprint 0 methodiek inzetten als voorbereiding voor een succesvolle project.

Recognize juni 2023

Product Vision Board

Het product vision board is een belangrijke deliverable die houvast biedt gedurende de gehele de sprint 0 én het mogelijke traject wat daarna volgt. In dit onderdeel proberen we door het stellen van vragen te achterhalen welk hoofddoel de organisatie met de configurator probeert te behalen en welke exacte doelgroep de eindgebruikers zijn. Heb je als opdrachtgever een dealernetwerk? Dan is het belangrijk om strategisch na te denken of jullie de configurator faciliteren en dus Business 2 Business (B2B) te positioneren. Soms zijn er redenen om juist te kiezen voor een Business 2 Consumer (B2C) approach. Met de ervaring vanuit Recognize zijn we in staat om in dit proces goed mee te denken.

Ook brainstormen en discussiëren we samen over de uiteindelijke waarde die een configurator moet gaan opleveren. Zit de waarde bijv. vooral in de schaalbaarheid omdat een bedrijf met een ‘menselijke’ tekenkamer het aantal ordes niet meer kan bolwerken? Of brengt de configurator de customer journey naar een dusdanig hoger niveau waardoor er op termijn meer orders worden geplaatst?  In alle verschillende onderwerpen van het PVB toetsen we vooral ook of alle betrokken stakeholders enigszins op één lijn zitten of dat bijv. de afdeling Sales misschien heel anders in de wedstrijd zit dan de afdeling operatie/productie.

Storymap

Het storyboard is een groot overzicht met allemaal uitgeschreven user stories en moet uiteindelijke alle gewenste functionaliteiten van een applicatie bevatten. Vaak opgeknipt in verschillende versies/releases zodat er ook op de langere termijn een onderliggende roadmap is. Binnen een configurator zijn de rekenregels het ‘hart’ van de applicatie. Deze regels gaan uiteindelijk bepalen wat de mogelijkheden zijn om een product of bouwwerk te configureren, welke afmetingen en welke prijzen daaraan gekoppeld zijn. Ook worden er in het storyboard verschillende persona’s verwerkt, hierdoor ontstaat er een goed overzicht van welke functionaliteiten voor welke gebruikersgroep worden ontwikkeld. Samen met de opdrachtgever bepalen we alle ‘must have’ requirements voor de eerste versie van de applicatie, het Minimal Viable Product (MVP).

Cloud Architectuur

Een configurator heeft enorm veel meerwaarde indien deze automatisch data krijgt aangeleverd. Denk bijv. aan up-to-date materiaalprijzen en beschikbare materialen uit het ERP systeem. Vervolgens kan alle gegenereerde data aan het einde van de configuratie aangeboden worden aan machines zodat elementen automatisch op maat gezaagd worden. Vanwege al deze mogelijke koppelingen is het in kaart brengen van het applicatielandschap enorm belangrijk. In sprint 0 betrekken we onze architecten en spreken we dit samen met de opdrachtgever door. Door hier vroeg bij stil te staan en de juiste mensen te betrekken adresseren we e.v.t risico’s tijdig en voorkomen we latere weerstand. Een goede uitgewerkte inhoudelijke overzichtsplaat is het deliverable.

Prototype

Nadat er vanuit de eerdere sessies en deliverables gesproken is over visie, gebruikers(groepen), functionaliteiten en het applicatielandschap is het tijd om al deze informatie om te zetten naar een uitgewerkt design/prototype. Tijdens de eerdere sessies sluit in veel gevallen al een designer aan om feeling te krijgen met het project, product en toekomstige gebruikers van de configurator. Zo zorgen we ervoor dat precies de goede balans kan worden gemaakt tussen herkenbaarheid en gebruiksvriendelijkheid! Voor veel opdrachtgevers is uitgewerkte design/prototype een belangrijk moment. Voor het eerst wordt het conceptuele idee tastbaar en gaat het bij andere stakeholders ook meer ‘leven’.

We zorgen ervoor dat de uitwerkingen gemakkelijk te delen zijn zodat e.v.t. budgethouders en beslissers deze ook kunnen inzien.

Vervolg & Samenwerking

In een sprint 0 traject werken we intensief samen met de opdrachtgever. Vanwege de opvolgende meetings leer je elkaar al beter kennen wat de samenwerking in het opvolgende traject zeker ten goede komt.

Nieuwsgierig geworden naar onze sprint 0 werkwijze en ben je benieuwd wat een configurator voor jullie organisatie kan betekenen? Download en lees dan onze 3D Configurator whitepaper en bekijk onze cases!

3D Configurator
WHITEPAPER | Welke waardevolle voordelen heeft een web-based (product) 3D configurator voor uw organisatie?
Recognize
juni 2023
Sprint 0
Hoe zet je een goede cloud architectuur op die bij jouw organisatie past en veel voordelen heeft?
Recognize
juni 2023
Sprint 0
Een gedeelde visie maakt een succesvol eindproduct. Hoe wij een productvisie bepalen met een Product Vision Board.
Recognize
juni 2023
Sprint 0
Het Prototype is het tastbare resultaat van de ontwikkeling. Lees waarom prototyping belangrijk is voor succesvolle innovatie.
Recognize
juni 2023
Sprint 0
Hoe we middels storymapping samen met de opdrachtgever grip houden op alle functionaliteiten en de prioriteit bepalen.
Recognize
juni 2023