Onboarding is een cruciale stap in het wervingsproces van nieuwe medewerkers. Het is de eerste kennismaking tussen een organisatie en haar nieuwe talent, en het legt de basis voor een succesvolle werkrelatie. Een effectieve onboarding zorgt ervoor dat nieuwkomers zich welkom voelen, snel geïntegreerd worden in het organisatie en de benodigde kennis en vaardigheden verwerven om hun taken optimaal uit te voeren. 

Recognize augustus 2023

Wat is onboarding?

Onboarding is het proces waarbij nieuwe medewerkers worden geïntegreerd in een organisatie. Het omvat verschillende aspecten, zoals het introduceren van de bedrijfscultuur, het inwerken in de werkomgeving en het uitleggen van de taken en verantwoordelijkheden van de functie. Een goed onboarding proces draagt bij aan het succes van zowel de nieuwe medewerker als de organisatie. 

Waarom is een goede onboarding cruciaal voor nieuwe werknemers? 

In de dynamische en competitieve arbeidsmarkt van vandaag is het werven en behouden van talent van onschatbare waarde voor organisaties. Het aantrekken van nieuwe werknemers is slechts het begin van een veel groter proces. Een goed gestructureerd onboarding proces voor nieuwe werknemers is van essentieel belang om niet alleen hun succes te verzekeren, maar ook dat van het organisatie als geheel. Het is een investering die op lange termijn vruchten afwerpt en een positieve impact heeft op de bedrijfscultuur, retentie, productiviteit en het algehele succes. 

Een vlotte start

Het onboarding proces biedt een vlotte en gestructureerde start voor nieuwe werknemers. Het is de eerste kennismaking met het organisatie en de cultuur, en het creëert een directe impact op hoe nieuwe medewerkers zich voelen en presteren in hun nieuwe rol. Een gestroomlijnde onboarding zorgt ervoor dat nieuwe werknemers zich welkom voelen, zich verbonden voelen met het organisatie en sneller productief worden. 

Hieronder een paar concrete cijfers op een rij:  

  • Nieuw aangeworven medewerkers hebben  58% meer kans  om drie jaar later nog steeds bij hetzelfde organisatie te werken als ze een gestructureerd onboarding proces hebben doorlopen. 
  • Organisaties met een goed onboardings programma ervaren tot  54% meer productiviteit  van nieuwe werknemers. 

Er zijn talloze onderzoeken en cijfers die het belang van onboarding onderbouwen. Zo is bewezen dat bedrijven met een gestructureerd onboardings proces minder personeelsverloop hebben, plus een hogere betrokkenheid en productiviteit. 

Cultuur en waarden overdragen

Een van de voornaamste doelen van het onboarding proces is het overdragen van de bedrijfscultuur en waarden naar nieuwe werknemers. Dit gaat verder dan alleen het aanleren van taken en verantwoordelijkheden. Het gaat erom dat nieuwe medewerkers begrijpen wat het organisatie drijft, wat de missie en visie zijn en hoe ze kunnen bijdragen aan het grotere geheel. Dit begrip helpt niet alleen bij het creëren van een gevoel van betrokkenheid, maar ook bij het stimuleren van een gedeelde bedrijfscultuur die de basis legt voor een positieve en productieve werkomgeving. 

Verkorting leercurve

Een gestructureerd onboarding proces helpt nieuwe werknemers om sneller vertrouwd te raken met hun rol en taken. Dit verkort de leercurve aanzienlijk en stelt hen in staat om hun vaardigheden en kennis effectiever toe te passen. Hierdoor kunnen ze eerder bijdragen aan projecten en initiatieven, wat resulteert in een hogere productiviteit en efficiëntie. 

Betere interne communicatie

Ook is het onboarding proces een uitstekende gelegenheid om nieuwe werknemers kennis te laten maken met de interne communicatiekanalen en -praktijken van het organisatie. Goede communicatie is essentieel voor het soepel verlopen van dagelijkse activiteiten, het bevorderen van samenwerking en het oplossen van problemen. Een goed geïnformeerde werknemer is in staat om effectief te communiceren met collega’s, leidinggevenden en teams, wat resulteert in een betere workflow en resultaten.

Hoe een doordacht onboarding programma succes bevordert

Het onboarding proces voor nieuwe werknemers is verre van een formaliteit; het is een kritieke stap in het opbouwen van een succesvolle professionele relatie tussen de organisatie en de werknemer. Een goed gestructureerd onboarding programma zorgt voor een vlotte start, draagt bedrijfscultuur en waarden over, verkort de leercurve, verbetert de retentie en tevredenheid van werknemers en bevordert effectieve interne communicatie. Door te investeren in een uitgebreid en doordacht onboarding programma, legt een organisatie de basis voor een bloeiende en succesvolle toekomst, zowel voor zichzelf als voor de nieuwe medewerkers.  

Binnen Recognize hebben wij meerdere onboarding platforms ontwikkeld voor opdrachtgevers, wij denken hierin mee om de juiste techniek, content en design bij elkaar te brengen om het samen tot een succes te maken!

ONTDEK MEER

Sprint 0
Het Prototype is het tastbare resultaat van de ontwikkeling. Lees waarom prototyping belangrijk is voor succesvolle innovatie.
Recognize
augustus 2023
Sprint 0
Een gedeelde visie maakt een succesvol eindproduct. Hoe wij een productvisie bepalen met een Product Vision Board.
Recognize
augustus 2023
Sprint 0
Hoe zet je een goede cloud architectuur op die bij jouw organisatie past en veel voordelen heeft?
Recognize
augustus 2023
Sprint 0
Hoe we middels storymapping samen met de opdrachtgever grip houden op alle functionaliteiten en de prioriteit bepalen.
Recognize
augustus 2023